Preisliste

Cena ubytování

Saison 6.4. - 29.10. 2023

Zimmer 1 Person / Nacht 2 Personen / Nacht 3 Personen / Nacht 4 Personen / Nacht 1 Zustellbett / Nacht
Čokoláda
1.100 CZK
1.480 CZK
-
-
440 CZK*
Rozmarný
1.100 CZK
1.480 CZK
-
-
-
Selský
1.100 CZK
1.480 CZK
-
-
440 CZK*
Kostička
-
1.480 CZK
1.990 CZK
2.410 CZK
-
Nebesky
-
1.650 CZK
2.100 CZK
2.410 CZK
-

Check in 14.00, Check out 10.30

Reservierungen für eine Nacht nehmen wir NICHT schriftlich oder telefonisch entgegen.
Nur persönlich vor Ort – sofern das Zimmer verfügbar ist.
Für eine Nacht wird eine zusätzliche Gebühr von 200 CZK/Zimmer erhoben. Danke für Ihr Verständnis.

Kinder unter 3 Jahren zahlen eine Pauschale von 200 CZK pro Aufenthalt. Ohne Anspruch auf ein Bett.

Haustiere (jeglicher Art und Größe) sind nicht erlaubt.

Die Preise beinhalten Mehrwertsteuer und Kurtaxe.

Frühstück servieren – von 8:00 bis 10:00 Uhr (nach Vereinbarung).

Wellness-Preisliste

1-2 Personen 3-4 Personen 5-6 Personen
590 CZK / Stunde
690 CZK / Stunde
790 CZK / Stunde
  • empfohlene Belegung 1-4 Personen, Maximalbelegung 6 Personen
  • Der Preis beinhaltet eine Karaffe Wasser
  • Wellness ist nicht nur für unsere Gäste. 🙂
  • Rufen Sie uns bei Interesse an und buchen Sie ein Wellnesscenter oder erkundigen Sie sich direkt in unserem Gästehaus nach der Verfügbarkeit.
  • Gerne leihen wir Ihnen gegen eine Gebühr von 90 CZK/Person einen Bademantel, ein Handtuch und Hausschuhe.
  • Separat: Bademantel 60 CZK, Handtuch 40 CZK, Hausschuhe 10 CZK

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

1) Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 1 měsíc před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně mailem.
Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:
30 – 15 dnů před příjezdem 25% z celkové ceny ubytování
14 – 7 dnů před příjezdem 50% z celkové ceny ubytování
6 – 2 dny před příjezdem 80% z celkové ceny ubytování
1 den před příjezdem 100% z celkové ceny ubytování
2) V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
3) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
4) V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
5) Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
6) Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, vrací klientovi zpět částku převyšující storno.

Storno podmínky ze strany ubytovatele:

1) Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
2) Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
3) Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody – použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení:

1)Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. října 2013.
2) Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
3) Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
4) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).
5) Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.