Ceník

Cena ubytování

Sezóna 28.3. 24. - 28.10. 2024

Pokoj 1 osoba / noc 2 osoby / noc 3 osoby / noc 4 osoby / noc 1 přistýlka / noc
Čokoláda
1.100 Kč
1.480 Kč
-
-
440 Kč*
Rozmarný
1.100 Kč
1.480 Kč
-
-
-
Selský
1.100 Kč
1.480 Kč
-
-
440 Kč*
Kostička
-
1.480 Kč
1.990 Kč
2.410 Kč
-
Nebeský
-
1.650 Kč
2.100 Kč
2.410 Kč
-

Zimní sezóna od 31. 10. 2023 do 24. 3. 2024

Nebeský pokoj cena pro 1-2 osoby cena pro 3-4 osoby
pobyt na 3 noci
5.400 Kč
6.000 Kč
pobyt na 4 noci
6200 Kč
7300 Kč
pobyt na 5 nocí
7300 Kč
8600 Kč
pobyt na 6 nocí
8300 Kč
9900 Kč
pobyt na 7 nocí
9200 Kč
11000 Kč
pobyt na 14 nocí
16600 Kč
19800 Kč
Check in 14.00, Check out 10.30

Rezervace na jednu noc písemně ani telefonicky NEPŘIJÍMÁME.
Pouze osobně na místě – pokud bude pokoj volný.
Bude účtován příplatek za jednu noc ve výši 200 Kč/pokoj. Děkujeme za pochopení.

Děti do 3 let za paušální poplatek 200 Kč na pobyt. Bez nároku na lůžko.

Není zde možný pobyt pro domácí mazlíčky (jakýkoliv druh a velikost).

Ceny včetně DPH a pobytové taxy.

Podávání snídaní – od 8.00 do 10.00 hod (dle dohody).

Ceník Wellness

1-2 osoby 3-4 osoby 5-6 osob
590 Kč / hod
690 Kč / hod
790 Kč / hod
  • doporučená obsazenost 1-4 osoby, maximální obsazenost 6 osob
  • cena zahrnuje karafu s vodou
  • Wellness není pouze pro naše ubytované. 🙂
  • V případě zájmu nám zavolejte a rezervujte si wellness či se přímo v našem penzionku dotažte na obsazenost.
  • Rádi Vám zapůjčíme župan, osušku a pantofle za poplatek 90 Kč/osoba.
  • Samostatně: župan 60 Kč, osuška 40 Kč, pantofle 10 Kč

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

1) Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 1 měsíc před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně mailem.
Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:
30 – 15 dnů před příjezdem 25% z celkové ceny ubytování
14 – 7 dnů před příjezdem 50% z celkové ceny ubytování
6 – 2 dny před příjezdem 80% z celkové ceny ubytování
1 den před příjezdem 100% z celkové ceny ubytování
2) V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
3) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
4) V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
5) Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
6) Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, vrací klientovi zpět částku převyšující storno.

Storno podmínky ze strany ubytovatele:

1) Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
2) Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
3) Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody – použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení:

1)Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. října 2013.
2) Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
3) Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
4) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).
5) Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.