Pevnost Königstein

Ještě v době středověku patřil Königstein k Českému království, avšak mocná ruka historie patřičně zacloumala i se zdejším územím. Mohutná pevnost Königstein, která rozhodně stojí za Vaši návštěvu, se nachází na úctyhodné ploše čítající takřka 10 hektarů. Je to jeden z hlavních turistických cílů části Saské Švýcarsko. Na skalní ploše ve výši 247 m najdete na 50 starých objektů, mezi nimi vynikají zejména nejstarší dochovaná kasárna v Německu ze 16. století, posádkový kostel ze 17.století a můžete pohledět i do nejhlubší studny v Sasku s dech beroucí hloubkou 152 m. Pro milovníky výhledů je připravena vycházková trasa podél hradeb. Pro české návštěvníky jsou k dispozici české prospekty s orientačním plánem a průvodce včetně českých webových informačních stránek.