Tokáň

Tokáň je jednoz oblíbených romantických míst NP České Švýcarsko, které se těší přízni mnoha turistů. Na Tokáni, je soubor malebných alpských budov, asi 3 kilometry severovýchodně od Jetřichovic. Nejstarší osídlení je však doloženo již ve středověku. Dnes zde najdete hájovnou a loveckou chatu v alpském stylu. Již v době dávno minulé zde stávala strážnice a útulek panských myslivců. Je zde romantická skalní jeskyně s vytesaným letopočtem 1563. Kinští zde nechali postavit sruby pro lovce tetřevů, odtud také název celého areálu. V 19. století se osada proměnila na turistické zařízení. Bylo zde obydlí vrchnostenského úředníka, kuchyně, konírna, a kočárovna. Turistické budovy Na Tokáni uvádí také první průvodce po této oblasti z roku 1864 od F. Náhlíka i oblíbený Řivnáčův průvodcez roku 1882. V roce 1905 utrpěla osada požár, při níž zanikla sbírka zdejších loveckých trofejí. Sruby však byly obnoveny, na skalním bloku nad stavbami je vytesaná nádrž, to byl bývalý bazének kněžny Vilemíny Kinské. V okolních roklích byly vybudovány smolné pece na výrobu kolomaze z borovicových pařezů.

V letní sezóně 1938 měl alpský areál Na Tokáni důležitou historickou návštěvu. Hostem hraběte Kinského se stal anglický lord Runciman, který přijel na pozvání české a moravské prohenleinovské šlechty, aby se podíval na reálné soužití Čechů a Němců. Přítomen byl také kníže Hohenlohe, na jehož Červeném hrádku se Runciman později sešel s Henleinem. To byly přípravy na Mnichovskou dohodu.