Děčínský zámek

Zámek Děčín je situován na skalnatém ostrohu nad soutokem Labe s Ploučnicí a patří mezi nejvýznamnější památky v severních Čechách. Po staletí nejdříve sloužil jako románský a gotický hrad Přemyslovců, později přešel do vlastnictví rytířů z Bynova, kteří jej přestavěli v zámeckou renesanční perlu Děčína. Po jejich odchodu do zahraničí z důvodu protestantského vyznání, odkoupili zámek Thunové. Později byl zámek rozšířen v barokním stylu a přestavbu provedl známý architekt G. B. Santini. Mezi návštěvníky děčínského zámku najdeme celou plejádu slavných hostů, stačí si vzpomenout třeba jen na Fryderika Chopina, který zde složil svůj známý Děčínský valčík. Na zámku byla jedna z největších knihoven v kraji, kterou zde zřídili Thunové a zámek se stal centrem kultury a vzdělanosti, kam jezdili učenci zdaleka.

Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nabízí své krásy zvědavým návštěvníkům. Prohlídková trasa zámku je zřízena v reprezentativním křídle, turisty zavede do soukromých apartmá zámku a do společenských místnostní v prvním patře. Je zde zachováno množství původního vybavení, k nejzajímavějším patří Modrý sál s nástěnnými malbami a Věžový kabinet s úchvatným výhledem. Součástí prohlídky je také zámecká konírna. Nesmíte opomenout ani prohlídku přilehlé terasovité Růžové zahrady se salou terrenou ze 17. století s freskami od italského malíře Braggalia. Můžete navštívit také dvě výstavy – expozici hraček a výstavu Nálezy ze staré věže. V prostorách zámku najdete expozici Oblastního muzea v Děčíně. Celou prohlídku zámku můžete zakončit v malebných interiérech zámecké kavárny.